Certificering

Omdat de techniek vreselijk snel veranderd en aangepast wordt is scholing een must!

Wij gaan daarom ook met regelmaat bij onze leveranciers op cursus waardoor we direct op de hoogte zijn van deze veranderingen en deze weer direct bij onze klanten kunnen toepassen.

 

Wij zijn:

 

F-gassen erkend

Alle bedrijven die werkzaamheden verrichten aan koelinstallaties met chemische koudemiddelen (freonen), dienen hiervoor gecertificeerd te zijn. De traditionele nationale STEK-erkenning is per 1 juli 2011 vervallen. Vanaf deze datum is een F-gassen bedrijfscertificaat wettelijk verplicht. Wanneer een bedrijf niet beschikt over een geldig F-gassen certificaat, dan mogen deze geen (H)(C)FK handelingen worden verrichten aan koelinstallaties. Een Europees geldend F-gassen bedrijfscertificaat is voor een koeltechnisch bedrijf daarom ”the licence to operate”.

Onder (H)(C)FK handelingen worden verstaan:
– het vullen of aftappen van een systeem met HFK of gerecycleerde of geregenereerde HCFK’s
– het wegnemen van één of meer circuit- of apparatuuronderdelen
– het hermonteren van één of meer circuit- of apparatuuronderdelen
– het herstellen van lekken.

 

EPBD erkend

 

NVKL lid

Sterkin lid

VCA