Energieprestatie – BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

 

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen (BENG-indicatoren). Ga voor een snel overzicht naar de Infographic BENG. Een uitgebreide toelichting vindt u op Wettelijke eisen. De voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.

 

Op Woningbouw – BENG  en Overheidsgebouwen – BENG vindt u meer informatie over deze specifieke categorieën.

 

Op Referentiegebouwen vindt u een nieuwe set BENG-referentiegebouwen.
Deze voorbeelden zijn doorgerekend op basis van de voorgenomen BENG-eisen. RVO.nl voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de zogenoemde BENG-routekaart voor de utiliteitsbouw uit. Wanneer hier meer informatie over is, wordt dat op deze pagina’s gepubliceerd.

 

Bepalingsmethode – BENG

 

Er is nu nog geen bepalingsmethode voor BENG. Daarom heeft RVO.nl een handreiking opgesteld waarin we de bepaling van de drie BENG-indicatoren omschrijven. Ook is een rekenblad beschikbaar. U vindt dit op Bepalingsmethode – BENG 

 

Innovatieve opties – BENG

RVO.nl liet onderzoek doen naar innovatieve opties en concepten voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De bouwsector wilde graag over extra technieken beschikken om de BENG-eisen te kunnen halen.

Vooral voor gebouwen hoger dan vijf verdiepingen, ziekenhuizen en meerlaagse complexen met relatief kleine woningen (studio’s) zijn extra mogelijkheden wenselijk. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

 

-BENG-eisen behalen kan met innovatieve technieken;

-Viervoudige beglazing, warmtepompen met een zeer hoog rendement en integratie van PV-panelen (BIPV) zijn kansrijke technieken voor alle onderzochte gebouwtypen;

-LED-verlichting verlaagt de energiebehoefte bij utiliteitsgebouwen aanzienlijk;

-Boosterwarmtepompen zorgen voor een betere energieprestatie bij woongebouwen;

-Voor ziekenhuizen is het moeilijker om aan de BENG-eisen te voldoen; aanvullend onderzoek is nodig.

 

U vindt het rapport onder aan de pagina bij ‘Downloads’.

 

Voorbeeldendatabase Energiezuinig gebouwd

 

In de database Energiezuinig Gebouwd zijn meer dan 400 gerealiseerde voorbeelden te vinden van innovatieve projecten in de gebouwde omgeving. Van energiezuinig tot BENG en energieleverend. U vindt naast een projectbeschrijving geverifieerde informatie over de bouwkundige en installatietechnische kenmerken, beperking van de energievraag en het toepassen van duurzame energiebronnen.