EPBD – Aircokeuring

Optimaal comfort in uw gebouw

 

 

Met een periodieke keuring van koelinstallaties geeft u als gebouwbeheerder de gebruikers van uw gebouw een optimaal werk- en verblijfsklimaat. Bovendien bespaart u kosten door minder energieverbruik. In de nieuwe Regeling energieprestatie gebouwen stelt de overheid een keuring voor koelinstallaties met een koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau verplicht.

 

 

 

Veiliger, gezonder en comfortabeler werken

Met het verplichtstellen van de keuring van airconditioningsystemen van meer dan 12 kW voldoet de Nederlandse overheid aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive; EPBD). Deze richtlijn verplicht EU­landen maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Het nemen van energiebesparende maatregelen na de EPBD­keuring is goed voor het milieu en bespaart u al snel 10%  tot 30% op de jaarlijkse energiekosten voor koeling. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Bovendien heeft u  5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen gebruikers van  uw gebouw veiliger, gezonder en comfortabeler werken.

 

Wanneer moet u de keuring laten uitvoeren?

Niet alle airconditioningsystemen hoeven in één keer gekeurd  te worden: dit hangt af van de klasse en het bouwjaar van de installatie. De klasse wordt bepaald door het koelvermogen van
alle aiconditioninginstallaties in uw gebouw op te tellen. Bij meerdere airconditioningsystemen in een gebouw geldt als bouwjaar van de installatie het bouwjaar van het oudste in gebruik zijnde systeem. Als eerste zijn airconditioninginstallaties van 12­45 kW aan de beurt die bij ingang van de regeling tien jaar of ouder zijn: deze moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is bevoegd bij gebouw eigenaren keuringverslagen op te vragen en te controleren.
IPS: in een oogopslag inzicht in verbetermogelijkheden

U moet de keuringen laten uitvoeren door gecertificeerde deskundigen. Met de Installatie Performance Scan (IPS), een gratis applicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft de deskundige een handig hulpmiddel om de onderlinge afstemming van apparatuur te checken. Zo controleert de installateur in één onderhoudsbeurt uw gehele installatie. Een keuring die een deskundige uitvoert  met behulp van de IPS voldoet automatisch aan de eisen van de EPBD­aircokeuring. En met de oplossingen van de IPS kunt u  zonder grote investeringen de kans op storingen terugbrengen,  een lager energieverbruik realiseren en het comfort voor uw gebruikers vergroten. Meer informatie over de IPS vindt u op  www.installatieperformancescan.nl.

 

Overzicht wet- en regelgeving met Installatiecheck App

Naast de nieuwe EPBD­aircoregeling kan er ook andere wet­ en regelgeving voor uw installatie gelden. Om hier inzicht in te krijgen, hebben NVKL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO.nl) de Installatie App ontwikkeld. Zo kunt u snel en gemakkelijk zien welke eisen gelden voor verschillende installaties. U kunt de app gratis downloaden via www.installatiecheckapp.nl.
Meer informatie U kunt bij uw installateur terecht voor meer informatie over de EPBD­aircokeuring. Of kijk op www.aircokeuring.nl. Binnenkort worden gecertificeerde deskundigen ook geregistreerd in het kwaliteitsregister voor de bouw­ en installatiesector op www.qbisnl.nl.