Subsidie voor warmtepompen (ISDE)

 

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

 

 

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  1. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.

  2. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.

  3. Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.

  4. Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

 

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

 

Wilt u meer informatie? Vult u dan het contact formulier in.