Energie Investerings Aftrek (EIA)

Het milieu sparen én kosten besparen. Dat kan!

 

Op warmtepompen zijn subsidies te verkrijgen. De meest bekende regelgeving hiervoor is de EIA, de Energie Investerings Aftrek. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij RVO Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, te Zwolle.

Voor nadere informatie en voorwaarden omtrent de aanvraag kunt u RVO Nederland raadplegen.

 

Omdat de winst van het bedrijf lager wordt door investeringen in bedrijfsmiddelen, betalen bedrijven minder belasting. Bepaalde airconditioning systemen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan u als bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek:

 

1   De kosten voor de investering in het airconditioning systeem zijn hoger dan 2200,- euro. Het kan ook   zijn dat u kiest om in verschillende bedrijfsmiddelen te investeren die energie besparen; de kosten voor deze bedrijfsmiddelen tezamen mag u dan optellen voor de investeringsaftrek.

2   Het airconditioning systeem is niet eerder gebruikt.

3   Het airconditioning systeem moet op de energielijst staan voor investeringsaftrek.

Deze kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst.

4   Andere fiscale aftrekregelingen zijn niet van toepassing op het airconditioning systeem dat u   aanschaft.

Als u in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, stuurt u een formulier op naar de Belastingdienst. Vervolgens gaat een belastinginspecteur na of u de investeringsaftrek terecht in uw aangifte heeft opgenomen. Voor meer informatie over de investeringsaftrek, zie de site van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Een erg nuttige link om te kijken of er susbsidies in uw gemeente zijn is http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. Hier kunt u op basis van wie u bent, woningeigenaar of woningcorporatie, met daarbij uw woonplaats,  informatie vinden over mogelijke subsidies. Deze wijzer is ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) voor Stichting Meer met Minder in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Gekeurd worden of vragen vult u dan het contact formulier in.