Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn een aantal overgangstermijnen van de F-gassenverordening verlopen. Dit betekent dat er een aantal wijzigingen in werking treden. Deze hebben betrekking op:

 

Logboek

Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

 

Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moeten nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO2 equivalent bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

 

Voorvulverbod (precharge ban)

Er geldt vanaf 1 januari 2017 een verkoopverbod op voorgevulde apparaten, tenzij:
– het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU quotasysteem valt;
– het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd.

Dit betekent dus dat aanbieders (bijvoorbeeld bouwmarkten) van kleine airco’s alleen mogen aanbieden als aan deze twee voorwaarden is voldaan.

 

Lekcontroles

Vanaf 1 januari 2017 gelden alleen nog de verplichte lekcontroles op basis van CO₂-equivalent volgens onderstaande tabel:

 

Inhoud Frequentie lekcontroles
ton CO₂-equivalent zonder lekdetectie met lekdetectie
5 tot 50 1x per 12 maanden 1x per 24 maanden
50 tot 500 1x per 6 maanden 1x per 12 maanden
500 en meer n.v.t. 1x per 6 maanden
lekdetectie verplicht